Αρχές

Το Κόμμα των Πρασίνων Καναδά δημιουργήθηκε στηρίζοντας έξι αρχές:

  1. Οικολογική φρόνηση,
  2. Κοινωνική δικαιοσύνη,
  3. Συμμετοχική δημοκρατία,
  4. Μη χρήση βίας,
  5. Βιωσιμότητα,
  6. Σεβασμός στην πολυπολιτισμικότητα.

Ψηφίστε τον πλανήτη. Ψηφίστε το μέλλον των παιδιών σας χαρίζοντας την ψήφο σας στο κόμμα που ενδιαφέρεται για κάτι που αφορά όλους μας, το περιβάλλον. Με το Πράσινο Κόμμα του Καναδά μπορείτε να αισθάνεστε ήσυχοι ότι τα παιδιά σας θα ζουν καλύτερα, ότι κάποιοι στη βουλή θα νοιάζονται για την βελτίωση των περιβαλλοντολογικών πρακτικών.
Tρύφων Xαίτας (Trifon Haitas)

[In English.]

Leave a comment

To weed out spam, your comment will not appear right away.