Принципи

Политиките на Зелената Партия на Канада, са намерени при шест основни принципи:

 1. Ekoлогични мъдрости.
  “Нека да не унищојаваме Планетата.”
 2. Социална справедливост.
  “Бади честен.”
 3. Бсеобщта демокрациа.
  “Всички гласове да бадат чути.”
 4. Не, на жестокостта.
  “Мир чрез сътрудничество, не чрез зарлаха.”
 5. Способност за сахранение.
  “Нека да оставиме нещо за нашите деца.”
 6. Уважение на различъта.
  “Живъй и позволи да живеат.”

Thanks to Tijana Madic for the Bulgarian translation.

[In English.]

Leave a comment

To weed out spam, your comment will not appear right away.