Србски

The six fundamental principles of the Green Party of Canada, in Serbian:

 1. Ekoлошка свест.
  “Да не би уништили будућност планете Земје.”
 2. Социјална правда.
  “Да саслушамо мисшљење сваког поединца.”
 3. Учество у демократију.
  “Да саслушамо мислење сваког поединца.”
 4. Мирољубивост.
  “Мир на бази сарадње, а не условљављања.”
 5. Опстнак.
  “Да сачвамо нешто за будуће поколење.”
 6. Поштовање различитости.
  “Живи и пусти друге да живе.”

Thanks to Tijana Madic for the Serbian translation.

[In English.]

Leave a comment

To weed out spam, your comment will not appear right away.