Principet

Rregullat e Partisë Jeshile te Kanada-së janë themeluar nga gjashtë principet themelore.

 1. Mençuri ekologjike.
  “Le të mos të shkatërrojmë planetin.”
 2. Drejtësi sociale.
  “Behu i drejtë.”
 3. Demokraci pjesëmarrëse.
  “Të gjthë zerat duhen degjuar.”
 4. Jo dhunës.
  “Paqja nëpërmjet bashkëpunimit, jo frikësimit.”
 5. Qëndrueshmëria.
  “Le të lejmë diçka për brezin tjetër.”
 6. Respekt per shumëllojshmërinë (diversitetin).
  “Jeto dhe lejo të jetojnë.”

Thanks to Ada Cekici for the Albanian translation.

[In English.]

Leave a comment

To weed out spam, your comment will not appear right away.